A3 codering BKR

Staat een A3 codering BKR uw doelen in de weg? Laat Codering Verwijderspecialist uw negatieve BKR-registratie verwijderen.

100% verwijdergarantie. Codering niet verwijderd? Geld terug!
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk

Een A3 codering BKR is een codering die u tegen kan komen op uw kredietoverzicht. Dit betekent dat er in het verleden een betalingsachterstand is geweest en dat er sprake was van een afboeking of kwijtschelding van €250 of meer. Zelfs wanneer u uiteindelijk toch het volledige bedrag heeft voldaan, blijft deze zware codering nog vijf jaar lang op uw naam staan. Wilt u een aanvraag doen voor het leasen van een auto, een hypotheek afsluiten of een simpel iets als het aanvragen van een creditcard? Dan wil geen enkele kredietverstrekker zaken met u doen vanwege de A3 codering. Bij een aanvraag voor een nieuwe lening voert een kredietverstrekker altijd eerst een BKR check uit. Blijkt het dat u een A3 codering op uw naam hebt staan? Dan wordt de aanvraag vrijwel direct afgewezen. 

Op deze pagina vertellen wij u alles over de A3 codering BKR en wat u kunt doen als u wordt belemmerd door deze codering. Wilt u liever meteen weten waar u aan toe bent? Bel dan voor een gratis adviesgesprek naar 085 - 013 10 85.

Wat is een A3 codering BKR?

Deze codering bestaat uit twee verschillende onderdelen. De A uit deze codering geeft aan dat er in het verleden een achterstand is geweest tijdens het aflossen van het krediet. Deze codering wordt geplaatst wanneer er een achterstand van twee maanden of meer is geweest. De kredietverstrekker plaatst dan een A in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR.

De code 3 is een van de verschillende bijzonderheidscoderingen die u terugvindt op uw kredietoverzicht. Wordt er een bedrag van €250 of meer afgeboekt? Dan wordt de code 3 achter uw naam geplaatst. Vaak gaat dit samen met een WSNP of MSNP traject. Dit zijn vaak langdurige trajecten. Daarom besluit de kredietverstrekker vaak al in een vroeg stadium om een A3 codering te plaatsen, omdat zij er vanuit gaan dat ze het volledige bedrag niet terug krijgen. U ziet dan nog geen einddatum op uw overzicht. Een afboeking kan ook plaatsvinden tegen finale kwijting u en de kredietverstrekker met elkaar zijn overeengekomen dat u een bepaald bedrag terugbetaald, en de rest tegen finale kwijting wordt kwijtgescholden. Dit wordt vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Er wordt dan per die datum een einddatum geplaatst in uw kredietoverzicht. Na het plaatsen van deze einddatum in uw overzicht start het traject van vijf jaar. Dat betekent dat de A3 codering BKR nog vijf jaar lang blijft staan en u gedurende deze periode geen nieuwe lening aan kan gaan, zoals een hypotheek. 

De A3 codering is een van de zwaarste coderingen, omdat deze codering aangeeft dat er een deel van de schuld is kwijtgescholden. Ook al heeft u nu uw financiën op orde, de A3 codering blijft u nog vijf jaar in de weg zitten.

Waarom sta ik nog vijf jaar lang geregistreerd in het CKI van het BKR?

Veel mensen accepteren dat ze vijf jaar niets op financieel gebied kunnen, omdat er een A3 codering BKR op hun naam staat. Er wordt gedacht dat dit wettelijk geregeld is. Dit is echter niet zo. Stichting BKR heeft samen met haar deelnemers (de banken en financiële instellingen) afspraken gemaakt over het handhaven van de coderingen. Dit hebben zij vastgelegd in hun Algemeen Reglement. De regels die hierin staan, worden vaak klakkeloos gevolgd door de kredietverstrekkers. Dat u nog vijf jaar lang geregistreerd staat als wanbetaler is dus niet iets wat voortvloeit vanuit een wetgeving maar uit de algemene voorwaarden van de banken en het Algemeen Reglement van Stichting BKR. Het doel van het BKR en de vijfjaarstermijn is om de persoon in kwestie te beschermen tegen overkreditering en daarmee de banken te behoeden voor het verstrekken van een lening aan een persoon die de lening niet kan dragen. Wanneer u nu uw financiën op orde heeft, is er geen reden meer om te hoeven beschermen tegen overkreditering. In dit geval staat de AVG-wet aan uw zijde om deze codering vroegtijdig te kunnen laten verwijderen. 

A3 codering BKR laten verwijderen

Wanneer u nu uw financiën op orde heeft en u een groot belang heeft bij een vroegtijdige verwijdering en u niet op de vijfjaarstermijn kan wachten, kunnen wij u helpen. Dit kunnen wij doen op basis van de AVG wetgeving. Deze wet is van toepassing, omdat de kredietverstrekker gegevens van u verwerkt in het CKI van het BKR. De AVG wet heeft strenge voorwaarden opgesteld als het gaat om verwerking van persoonsgegevens als dat in het systeem van stichting BKR. Zo moeten de gegevens die verwerkt worden actueel zijn, noodzakelijk zijn en het doel dienen. U begrijpt dat als u op dit moment financieel stabiel bent, dat deze gegevens niet meer actueel zijn. De AVG-wet verbiedt in dit geval de voortzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens in dat systeem.

Door middel van een juridisch standpunten verzoek dwingen wij bij de banken af om de codering vroegtijdig te laten verwijderen. In dit standpunten verzoek wordt een belangenafweging gemaakt. Wiens belangen wegen zwaarder? Het handhaven van de BKR codering of uw belangen, zoals het kopen van een huis, omdat dit beduidend goedkoper is dan huren? Het juridisch standpunten verzoek wordt versterkt met beschikbare jurisprudentie van vergelijkbare zaken van waar de A3 codering BKR vroegtijdig verwijderd diende te worden.

A3 codering BKR: vraag een gratis adviesgesprek aan en weet meteen of wij uw codering kunnen verwijderen

Een A3 codering BKR kan uw dromen in de weg staan. Daarnaast lijdt vaak een heel gezin onder deze codering. Bijvoorbeeld omdat u niet groter kan gaan wonen. Wij vinden het belangrijk om een eerlijk en transparant advies te geven over de haalbaarheid van uw zaak. Daarom is bij ons het eerste gesprek altijd gratis. Tijdens dit gesprek vertelt u onze jurist waarom er belangen bij u spelen en hoe uw financiële situatie er nu uitziet. Daarnaast bekijkt onze jurist of er al eerder zaken zijn geweest als die van u waarbij de codering op basis van de wet vroegtijdig verwijderd diende te worden. Met deze drie aspecten kan onze jurist beoordelen of uw kwestie voldoet aan de eisen van de AVG wetgeving om uw codering te verwijderen. 

Vul hieronder het aanvraagformulier in en laat ons weten wanneer wij u terug kunnen bellen. U kunt ons ook direct bereiken via 085 - 013 10 85.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)
  • Hypotheek
  • Lening
  • Ondernemer
  • Overig