pen and paper

Binnen 10 stappen zelf uw BKR verwijderen

Op deze pagina leggen wij uit hoe u zelf uw BKR kan verwijderen.

Al mogelijk vanaf €420
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk
U betaalt bij ons altijd een vast laag tarief

Hoe kan ik zelf mijn BKR verwijderen?

Uw BKR-registratie verwijderen kan u in principe zelf. Maar, dan heeft u wel kennis van zaken nodig. Het verwijderen van een BKR-registratie is namelijk een lastige zaak. Er is gedegen kennis nodig van de AVG privacywetgeving. Dit verhoogt immers de slagingskans van uw zaak. Het inschakelen van een professional is daarom vaak de beste keuze. 

Besluit u toch om zelf te proberen uw BKR codering te verwijderen? Dan kan een klein foutje fataal zijn. Let er ook op dat een verzoek tot verwijdering vaak maar één keer ingediend kan worden.

Er kleven verschillende voor- en nadelen aan indien u zelf uw codering gaat verwijderen. In dit blog gaan we uitgebreid in op deze aspecten en vindt u het stappenplan om zelf uw codering te verwijderen.

desk

Voordelen van zelf BKR verwijderen

Over de voordelen van zelf BKR verwijderen kunnen we heel kort zijn. Indien u zelf besluit aan de slag te gaan, is dit natuurlijk kosteloos. U kunt hierbij besparen op de kosten.

Nadelen van zelf BKR-registratie verwijderen

We zetten de nadelen hieronder op een rij:

  • Het is een tijdrovende klus. Indien u zich al wat meer heeft verdiept, weet u dat het verwijderen van een BKR-registratie mogelijk is op basis van de AVG privacywetgeving. Op basis van deze wet is het mogelijk om bezwaar in de vorm van een juridisch standpunten verzoek in te dienen. Het opstellen van een goed onderbouwd juridisch standpunten verzoek, en het verzamelen van de juiste informatie is een enorme klus. Dit kost u als leek veel tijd en vergt juridische kennis om op een juiste manier het wettelijke standpunten verzoek in te dienen.
  • Zit u met een deadline voor bijvoorbeeld het kopen van een woning? Dan is dit geen fijne situatie. De praktijk leert vaak dat wanneer u zelf een verwijderverzoek indient de kredietverstrekker u niet serieus neemt. De banken ontvangen dagelijks misschien wel honderden verwijderverzoeken van mensen die het zelf willen proberen. Vaak wordt dit verzoek direct afgewezen, omdat de banken en kredietverstrekkers zich verschuilen achter hun eigen algemene voorwaarden. Daar staat namelijk in dat wanneer er een achterstand is geweest, ze gerechtigd zijn om een codering te mogen plaatsen. Vaak schrijft de bank dat uw verzoek is afgewezen, omdat er sprake is geweest van een terechte codering in het verleden. Een belangenafweging wordt vaak niet eens gemaakt door de bank of kredietverstrekker.
  • Zoals eerder genoemd, loopt u een groot risico dat uw eigen verwijderverzoek afgewezen wordt wanneer u zelf uw bezwaar indient. Wanneer u zelf een verzoek tot verwijdering indient, is dit vaak een coulanceverzoek. Op het moment dat er een professional namens u het verwijderverzoek indient, wordt het ineens een juridisch standpunten verzoek. De kredietverstrekker is dan verplicht om de beoordeling op de juiste manier te maken, zoals de AVG-wetgeving dit voorschrijft.
  • Voor het verwijderen van uw eigen BKR-registratie dient u gedegen kennis van de geldende wetten te hebben en de beschikking te hebben over de meest recente jurisprudentie. Deze informatie is enorm belangrijk om te verwerken in een juridisch standpunten verzoek.

Waarom een professionele organisatie, zoals Codering Verwijderspecialist inschakelen?

Codering Verwijderspecialist is dé grootste BKR verwijderaar van Nederland. Met drie kantoren in het land zijn we altijd in de buurt. We zijn een juridisch dienstverlener en hebben gedegen kennis van de beschikbare jurisprudentie en AVG wetgeving specifiek voor het verwijderen van alle type BKR-coderingen. Wij verwijderen wekelijks coderingen van verschillende kredietverstrekkers. Tijdens het gratis adviesgesprek beoordelen wij of u vanuit de AVG-wet recht heeft op een vroegtijdige verwijdering van uw BKR-codering.

Daarnaast hebben wij vaak vaste contactpersonen en goede relaties met kredietverstrekkers welke in uw voordeel werken. Is er haast geboden, omdat u bijvoorbeeld zit met een koopcontract van een woning die u wilt kopen of spelen er andere spoedeisende belangen? Dan kunnen wij voor u een versneld traject inzetten. In de praktijk wordt uw zaak dan vaak binnen 4-6 weken afgewikkeld. We weten altijd precies welke jurisprudentie u nodig is in het juridisch standpunten verzoek om uw codering te verwijderen. 

Codering Verwijderspecialist hecht veel waarde aan uw privacy. Zo krijgt u bij ons toegang tot uw eigen beveiligde omgeving. Hier kunt u uw documenten uploaden, 24/7 de voortgang van uw dossier bekijken en vragen stellen aan uw jurist.

working pen and paper

Hoe kan ik BKR verwijderen? Het stappenplan

    

Stap 1: vraag uw BKR-overzicht op

Vraag eerst uw BKR-overzicht op bij het BKR. Hierdoor krijgt u inzicht in uw kredietgegevens in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). Via de website van het BKR kunt u gratis en eenvoudig uw gegevens opvragen.

Stap 2: verdiep uzelf in de verschillende kredietsoorten en bijzonderheidscoderingen

Elke bijzonderheidscodering betekent wat anders. In totaal zijn er zeven verschillende coderingen, welke ook nog eens gecombineerd kunnen worden. Nu is het zaak om u te verdiepen in de coderingen. Welke zijn van toepassing geweest en waren deze coderingen terecht? Iedere codering heeft zijn eigen voorwaarden. Deze kan u lezen in het Algemeen Reglement van het BKR.

Stap 3: het juiste reglement

Ieder jaar wordt er een nieuw Algemeen Reglement uitgebracht door het BKR. Hierin staan de voorwaarden voor de kredietverstrekker en de consument of ondernemer voor wanneer er een lening wordt aangegaan. Deze voorwaarden worden jaarlijks gewijzigd. Het reglement dat u moet hebben, is degene op welke datum u de kredietovereenkomst bent aangegaan. U hebt namelijk akkoord gegeven op dit reglement toen u de overeenkomst was aangegaan. 

Stap 4: onderzoek of er eventueel fouten zijn gemaakt?

We zien erg vaak dat er fouten worden gemaakt bij het registreren van de bijzonderheidscoderingen door de kredietverstrekker. Denk hierbij aan fouten, zoals het aanschrijven van de schuldenaar, fouten in de termijnen, fouten in data, fouten in het updaten van de coderingen etc. Zulke fouten moeten worden gerectificeerd. De praktijk wijst uit dat herstel van deze fouten regelmatig leidt tot verwijdering van uw BKR-registratie of in veel gevallen van de bijzonderheidscoderingen. Daarom is het belangrijk dat u alle beschikbare correspondentie tussen u en de financieel dienstverlener opvraagt en analyseert op de wettelijke onjuistheden. Let hierbij goed op eventuele fouten die zijn gemaakt door de kredietverstrekker. Dit leidt vaak tot een vroegtijdige verwijdering.

Stap 5: kredietwaardigheid uitwerken

Bij deze stap komt u erachter wat uw financiële situatie is. Werk uw betaalmoraal en kredietwaardigheid uit. Denk hierbij aan een lijst van uw persoonlijke vermogen en bezittingen. Zorg ervoor dat u uw betaalgeschiedenis uitwerkt en maak een prognose voor de toekomst. Het is van groot belang dat u zeer nauwkeurig bent.

Stap 6: onderzoek de jurisprudentie

Online kunt u veel gerechtelijke uitspraken vinden die betrekking hebben op het doen verwijderen van een BKR-registratie. Veel jurisprudentie valt in het voordeel van de consument uit, maar u hebt er ook zeker gevallen bij die in het nadeel van de consument zijn uitgevallen. Vaak omdat een consument niet de juiste jurisprudentie of juiste stukken heeft aangeleverd tijdens de procedure. Ook kredietverstrekkers zijn vaak op de hoogte van deze jurisprudentie. Uw BKR verwijder traject mag geen losse eindjes hebben en moet juridisch goed in elkaar zitten. Bij deze stap is het dus belangrijk dat u kennis hebt van de jurisprudentie en de AVG wetgeving. Let er op dat u absoluut niets kopieert, dit kan enorm in uw nadeel werken.

Stap 7: het maken van een belangenafweging

Bij deze stap moet er een belangenafweging worden gemaakt. Het belang van de consument moet worden afgewogen tegen het belang van de kredietverstrekker (het beschermen tegen overkreditering). 

Schakelt u een professionele partij in? Dan is het vaak mogelijk om uw codering vroegtijdig te laten verwijderen. Een belangenafweging is maatwerk. Iedere situatie is uniek. Er is geen beleid over welke factoren wel of juist niet doorslaggevend zijn. 

Proportionaliteit en subsidiariteit zijn belangrijke aspecten binnen de belangenafweging. Dit betekent dat inbreuk op belangen van een individu niet onevenredig mag zijn tot het doel van de registratie. Een CKI deelnemer maakt de belangenafweging. Dit wordt vanuit drie invalshoeken gedaan: validiteit, impact en algemeen belang.

  • Validiteit: het punt wordt sterker als de belangen van de consument meer valide zijn. Dit heeft een positief effect op eventuele verwijdering van een registratie.
  • Impact: indien de (negatieve) impact op de consument hoger wordt, hoe groter de belangen voor een vroegtijdige verwijdering zijn.
  • Algemeen belang: dit aspect wordt sterker wanneer het algemeen belang van het behouden van de BKR-registratie groter is dan het verwijderen ervan. Het handhaven van de codering wordt dan belangrijker.

Stap 8: het opstellen van het bezwaarschrift

Heeft u alle feiten overzichtelijk op een rij gezet? Dan kunt u starten met het opstellen van een bezwaarschrift. Feiten en bewijzen zijn hierbij belangrijker dan een zielig verhaal. Artikelen, jurisprudentie en bewijsstukken zijn essentieel bij het opstellen van een bezwaarschrift. De toon maakt hierbij de muziek. Maak dus geen dreigementen. Zorg er tevens voor dat de het bezwaarschrift bij de juiste persoon komt. Daarnaast zijn spel- en grammaticafouten uit den boze.

Stap 9: verzoek afgewezen?

U heeft uw bezwaarschrift ingediend, maar u heeft helaas een afwijzing gehad. Op dit moment is de beste keuze het inschakelen van een professioneel bedrijf. Er zijn maar weinig organisaties in Nederland die de juiste kennis en ervaring hebben op dit gebied. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Een jurist of advocaat met weinig ervaring zal vaak niet het gewenste resultaat kunnen halen. Kies dus voor een professionele organisatie, zoals Codering Verwijderspecialist.

Stap 10: de vervolgstappen

Komen de kredietverstrekker en de consument er niet aan uit? Zijn de partijen het niet eens over de uitkomst van de belangenafweging? Dan kan de consument de beoordeling voorleggen aan de rechter. Er zijn hierbij twee mogelijke procedures: verzoekschriftprocedure en een kort geding.

Verzoekschriftprocedure: hierbij wordt een verzoekschrift bij een rechtbank ingediend. Hierin wordt een onafhankelijke rechter verzocht een beslissing te nemen over het laten verwijderen van uw BKR-registratie. Dit is echter een langdurig traject en duurt gemiddeld drie tot vijf maanden. 

Kort geding: deze procedure is een sneller traject. Deze is bedoeld om op korte termijn een uitspraak van een rechter te krijgen. Om deze procedure te starten, moet u een spoedeisend belang hebben om uw BKR-registratie te laten verwijderen. Deze procedure begint met een dagvaarding. Hierbij wordt de andere partij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De termijn wordt door de rechtbank bepaald. Dit varieert vaak van enkele dagen (spoedeisend) tot enkele weken.

Mijn BKR verwijderen door Codering Verwijderspecialist

Zelf BKR verwijderen niets voor u na het lezen van deze blog? Laat uw codering verwijderen door onze ervaren juristen. Dit kan al vanaf €420. Is er haast geboden bij het verwijderen van uw codering? Dan is een spoedtraject mogelijk en starten wij na goedkeuring vaak nog dezelfde dag met het opstarten van uw dossier.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)