paperdocuments

BKR registratie verwijderen

Laat uw BKR registratie verwijderen door de experts van Codering Verwijderspecialist.

Al mogelijk vanaf €420
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk
U betaalt bij ons altijd een vast laag tarief

Een BKR-registratie kan een obstakel vormen voor uw toekomstplannen, met name wanneer u een huis wilt kopen, een lening wilt afsluiten of een auto wilt leasen. Het kan frustrerend zijn om geconfronteerd te worden met de beperkingen die een negatieve BKR-registratie met zich meebrengt. Gelukkig is er een oplossing: uw BKR-registratie verwijderen. 

Op deze pagina vertellen wij u meer over wat een BKR-registratie inhoudt, hoe deze tot stand komt en hoe onze ervaren juristen u kunnen helpen bij het verwijderen van deze codering op basis van de AVG-wetgeving.

Wilt u direct weten of wij uw codering kunnen verwijderen? Bel dan voor een gratis adviesgesprek naar 085 - 013 10 85.

Wat is een BKR registratie precies en hoe komt deze tot stand?

Een BKR-registratie is een vermelding in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie wordt gemaakt wanneer u een lening, krediet of financiële verplichting aangaat voor een bedrag van €250,- of meer. Dit wordt een positieve BKR-registratie genoemd. Het doel van de BKR-registratie is om u en kredietverstrekkers te beschermen tegen overkreditering.
 
Betalingsachterstanden van twee maanden of meer resulteren in een negatieve BKR-registratie. Dit kan invloed hebben op uw kredietwaardigheid en de mogelijkheid om nieuwe leningen of hypotheken af te sluiten. Bij het aanvragen van een nieuwe lening voeren kredietverstrekkers altijd een BKR-toetsing uit. Hierbij wordt uw kredietwaardigheid beoordeeld. Als blijkt dat u een negatieve BKR-registratie op uw naam hebt staan, wilt geen enkele kredietverstrekker zaken met u doen. Ze hebben geen vertrouwen dat u de lening op tijd kunt afbetalen.
 
Wanneer u al uw schulden netjes heeft afbetaald, wordt er een einddatum geplaatst in het CKI van het BKR. Deze zogenaamde vijfjaarstermijn zorgt ervoor dat u gedurende deze vijf jaar beperkt bent in financiële mogelijkheden. Kredietverstrekkers zien dat u in het verleden problemen heeft gehad met het terugbetalen van de lening.

Negatieve BKR-registraties kunnen optreden bij onder andere de ING, Rabobank, ABN AMRO of bijvoorbeeld op uw telefoonabonnement of hypotheek.

BKR registratie verwijderen door Codering Verwijderspecialist

Vaak wordt gedacht dat een BKR-registratie wettelijk bepaald is. Het BKR is echter een stichting die zelf regels heeft opgesteld met haar deelnemers (de banken en financiële instellingen). Deze afspraken staan beschreven in het Algemeen Reglement.

Het verwijderen van een BKR-codering kan complex zijn, maar gelukkig heeft Codering Verwijderspecialist de kennis en ervaring om u te helpen. Onze specialisten hebben dagelijks te maken met het verwijderen van coderingen bij alle banken en kredietverstrekkers in Nederland. 

BKR registratie verwijderen, gebeurt op basis van de AVG wet

Het verwijderen van uw codering gebeurt op basis van de AVG wet. Deze privacywetgeving heeft regels opgesteld over het verwerken en handhaven van uw persoonsgegevens:

  • De persoonsgegevens moeten actueel zijn en mogen niet ten nadele van de consument of ondernemer worden verwerkt.
  • De verwerkte gegevens moeten tot het doel leiden.
  • Bij elke verwerking van gegevens is het belangrijk om te voldoen aan de principes van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ongeacht of er een wettelijke rechtvaardiging is voor de gegevensverwerking, moet de verwerking verantwoordelijke (bijvoorbeeld banken) altijd een afweging maken van belangen. Als een individu bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, moet er opnieuw een belangenafweging plaatsvinden.

Onze specialisten kunnen namens u een juridisch standpunten verzoek indienen bij de betreffende kredietverstrekker om uw BKR-registratie te laten verwijderen. Met dit verzoek forceren wij de kredietverstrekker uw codering vroegtijdig te verwijderen. Er zijn inmiddels al duizenden mensen geholpen bij het verwijderen van hun negatieve BKR-registratie, waardoor er veel jurisprudentie ligt. Tijdens ons gratis adviesgesprek kijken we altijd naar soortgelijke zaken waarvan de codering vroegtijdig verwijderd moest worden. Dit geeft u en ons de zekerheid dat uw zaak kan leiden tot verwijdering.

Gratis adviesgesprek

Tijdens het gratis adviesgesprek beoordelen we of u momenteel financieel stabiel bent en of er belangen bij u spelen, waardoor u niet de vijfjaarstermijn van het BKR kan afwachten. Tevens beoordelen we of u aan de eisen van de AVG-wetgeving voldoet voor vroegtijdige verwijdering. Daarnaast kijken we ook naar eerder vergelijkbare zaken. We beschikken over de vaardigheden om al tijdens het adviesgesprek te beoordelen of we uw codering kunnen verwijderen en wat de vaste kosten zullen zijn.

BKR registratie verwijderen? Vul hieronder het aanvraagformulier in en laat ons weten wanneer we u het beste kunnen bellen. Houdt u rekening met ongeveer 20 minuutjes van uw tijd.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)