happy family grass

BKR codering: alle coderingen op een rij

Uw BKR codering laten verwijderen door Codering Verwijderspecialist. Op deze pagina leggen we de verschillende coderingen uit.

Al mogelijk vanaf €420
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk
U betaalt bij ons altijd een vast laag tarief

Heeft u te horen gekregen dat u geen hypotheek kan krijgen, geen auto kan leasen of geen krediet kan krijgen door een negatieve BKR codering? Of heeft u in het BKR overzicht gezien dat u een codering op uw naam hebt staan, maar weet u niet wat deze codes allemaal betekenen? In dit artikel vertellen we u alles wat u moet weten over de bijzonderheidscoderingen. Na het lezen van dit artikel weet u waarom u een BKR codering hebt, wat de verschillende coderingen precies inhouden en wat u eraan kunt doen om deze coderingen te laten verwijderen. 

Wilt u liever direct weten wat uw BKR codering betekent en wat u eraan kan doen? Bel voor een gratis adviesgesprek naar 085 - 013 10 85.

Wat is een BKR codering?

Elke lening van € 250,- of meer wordt automatisch geregistreerd in het CKI van het BKR. Dit vloeit voort uit Art. 251 Wft. Dit betekent dat de kredietverstrekker verplicht is om een krediet vanaf € 250,- of meer te melden bij het BKR. Dit wordt een positieve registratie genoemd. Wanneer u een nieuwe lening of hypotheek wilt afsluiten dan kan de bank zien dat er een lening loopt en dat er geen incidenten zijn op het gebied van de betalingen. Het hebben van een lopende lening heeft namelijk invloed op uw leencapaciteit.

Indien u uw betalingen niet tijdig voldoet, kan de kredietverstrekker een negatieve registratie op uw naam plaatsen. Dit kan vervolgens leiden tot een afwijzing op bijna alle aanvragen voor hypotheken, leningen of autoleases. De negatieve codering blijft nog vijf jaar lang zichtbaar in het CKI, zelfs nadat de schuld is beëindigd. Veel mensen denken onterecht dat het krijgen van een negatieve BKR-registratie wettelijk bepaald is. Het BKR is een stichting die door de banken (de deelnemers in het BKR) zelf is opgericht. De afspraken over het krijgen van een dergelijke codering zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement van stichting BKR. De deelnemende partijen volgen dit reglement vaak klakkeloos. Het zijn immers hun eigen gemaakte afspraken!

BKR codering A en H

Een A codering is een van de coderingen die u als eerste krijgt wanneer u achterloopt op uw betalingen. Deze BKR codering wordt geplaatst wanneer er een betaalachterstand van twee maanden of meer op een leningovereenkomst optreedt. Vaak ontvangt u van de bank een brief voordat de A codering geplaatst wordt. In deze brief wordt gemeld dat als u niet binnen een bepaalde periode de achterstand inloopt, de bank u gaat melden bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Wanneer u tijdig betaalt, kunt u een A codering voorkomen.

Meer lezen over een A codering BKR.

Deze A codering kan worden hersteld wanneer u deze achterstand hebt ingelopen. In sommige gevallen wordt dan een herstelmelding (H codering) geplaatst in het CKI van het BKR. De banken zijn vrij om te bepalen of ze wel of geen herstelmelding in het CKI plaatsen. De maandelijkse termijnbetalingen zijn inmiddels weer hervat en de achterstand is volledig ingelopen. Wanneer u een herstelmelding in het CKI van het BKR krijgt, blijven vanaf het moment van de herstelmelding de codering A en codering H nog 5 jaar zichtbaar vanaf dat moment.

Meer lezen over een H codering BKR.

BKR codering: de verschillende bijzonderheidscoderingen

Er zijn verschillende gradaties in de bijzonderheidscoderingen. Dit wordt uitgedrukt met cijfers. Op deze manier kan de kredietverstrekker precies zien wat de financiële situatie is of was. De codes A en H kunnen weer gecombineerd worden met deze verschillende bijzonderheidscoderingen. Hieronder worden deze verschillende coderingen uitgelegd.

Code 1

Er wordt een betalingsregeling getroffen na de opgelopen achterstand bij het betreffende krediet. Deze code laat zien dat u bezig bent met het inlopen van de achterstand. Vaak is dit zichtbaar als een A1 codering op uw naam.

Code 2

Deze code wordt geplaatst wanneer de kredietverstrekker het resterende bedrag of het gehele krediet opeist, waarmee de kredietverstrekker eigenlijk zegt dat hij het krediet wil beëindigen en het resterende bedrag in zijn geheel wil ontvangen. Vaak wordt hier een incassobureau of deurwaarder voor ingeschakeld. Indien het krediet volledig is afbetaald of als de schuld is afgewikkeld, wordt er een werkelijke einddatum in het CKI geplaatst. Deze blijft vijf jaar lang zichtbaar vanaf de datum dat de einddatum wordt geplaatst. U kan deze coderingen herkennen als een A2 of A12 codering op uw overzicht.

Code 3

De code 3 betekent dat er een afboeking of kwijtschelding  heeft plaatsgevonden. Deze code wordt geplaatst wanneer er een bedrag van €250 of meer wordt afgeboekt door de kredietverstrekker. Het kan zijn dat u in het verleden een regeling hebt getroffen met de kredietverstrekker dat u een deel van de schuld zou terugbetalen, of wellicht heeft u een traject als MSNP of WSNP achter de rug. Ook dan wordt er een code 3 op uw naam geplaatst in het CKI van het BKR. Er wordt pas een einddatum geplaatst wanneer de lening volledig is afgewikkeld. Vanaf het moment dat de einddatum wordt geplaatst in het CKI van het BKR blijft de code 3 nog 5 jaar zichtbaar. Het hebben van een code 3 betekent dat vrijwel iedere vorm van lening, hypotheek of lease direct afgewezen wordt. 

Code 4

Als de kredietverstrekker u niet meer kan bereiken, wordt er een code 4 op uw naam geplaatst. In de praktijk zien wij vaak dat de kredietverstrekker een persoon op een verkeerd adres probeert te benaderen, omdat de persoon in kwestie (soms al meerdere malen) is verhuisd. De kredietverstrekker plaatst dan een code 4, omdat ze de persoon niet konden bereiken. 

Code 5

Code 5 komt zelden voor. Er is hierbij een schriftelijke preventieve betalingsregeling voor een kleine hypotheekachterstand getroffen. Na afronding wordt deze code 5 ook weer verwijderd.

Gevolgen van een BKR codering

Wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft, wordt vrijwel elke vorm van financiering afgewezen. De kredietverstrekker maakt bij de afwijzing vaak helemaal geen onderscheid of het “slechts” een code A betreft of een code 3 of zwaarder. De aanvraag wordt meestal direct afgewezen zonder dat u de kans krijgt het überhaupt toe te kunnen lichten. 

Het doel van een negatieve BKR codering is tweeledig. Enerzijds het beschermen van de persoon in kwestie tegen overkreditering. Anderzijds het beschermen van banken en financiële instellingen om geen leningen te verstrekken aan personen die als risicovol zijn gemarkeerd. 

De bijzonderheidscoderingen worden automatisch verwijderd, vijf jaar na de geregistreerde einddatum. Voor u betekent dat u gedurende een periode van vijf jaar geen krediet, lease of hypotheek kan verkrijgen. De kredietverstrekker is verplicht om bij elke aanvraag van een lening of financiering u te toetsen in het CKI van het BKR met een zogeheten BKR toetsing. Als er uitkomt dat u een negatieve BKR codering op uw naam hebt staan, wil geen enkele bank zaken met u doen. 

Verwijderen van uw BKR codering

Staat u geregistreerd in het BKR, maar heeft u op dit moment uw schulden helemaal afgewikkeld? Bent u financieel stabiel en spelen er bij u belangen op dit moment, zoals het kopen van een huis, het leasen van een auto of het sluiten van een zakelijke lening voor uw onderneming? Dan zijn er mogelijkheden om uw BKR codering vroegtijdig te laten verwijderen. Dit gebeurt op basis van de AVG Privacywetgeving. In deze wetgeving staan regels over wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet meer mag plaatsvinden. Middels een juridisch standpunten verzoek, forceren wij dagelijks banken om een codering vroegtijdig te verwijderen. Inmiddels zijn duizenden mensen u al voorgegaan die net als u met de gevolgen van een negatieve BKR-registratie te maken hadden. Hierdoor ligt er inmiddels veel vaste jurisprudentie. Wij kijken tijdens het gratis adviesgesprek ook altijd naar soortgelijke zaken die zijn verwijderd. Hierdoor hebben u en wij een redelijke zekerheid dat als wij aan uw zaak beginnen, dit kan leiden tot een verwijdering.

Bel voor een gratis adviesgesprek

Wij vinden het belangrijk om transparant en eerlijk te zijn over de haalbaarheid van uw zaak. Daarom is bij ons het eerste gesprek altijd gratis. Tijdens dit gesprek kijken we eerst of we uw zaak al eens in soortgelijke vorm eerder hebben behandeld waarbij de codering vroegtijdig verwijderd diende te worden. Daarnaast beoordelen we of u nu financieel stabiel bent en of er belangen bij u spelen. Op basis van deze aspecten beoordeelt de jurist of uw zaak voldoet aan de eisen van de AVG wet, zodat uw codering verwijderd kan worden tegen een vast laag tarief. Vul het aanvraagformulier in of bel ons op 085 - 013 10 85. Na dit gratis adviesgesprek weet u direct waar u aan toe bent. Bij ons heeft u nooit een verrassing achteraf. 

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)