hapy fam duin

Hypotheek met BKR code 3

Hypotheek met BKR code 3 is vrijwel onmogelijk. Laat uw negatieve BKR-registratie verwijderen door onze verwijderspecialisten.

Al mogelijk vanaf €420
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk
U betaalt bij ons altijd een vast laag tarief

Kredietverstrekkers beschouwen een BKR A3 codering als een zeer zware codering. Een hypotheek met BKR code 3 is daarom bijna niet mogelijk. Deze codering wordt geplaatst wanneer er een bedrag van € 250,- of meer wordt afgeboekt of kwijtgescholden. In deze gevallen wordt er een A3 codering achter uw naam  geplaatst in het CKI van BKR. 

Een code 3 kan verschillende betekenissen hebben in het CKI van het BKR. Heeft u bijvoorbeeld met de kredietverstrekker besproken dat er middels een vaststellingsovereenkomst slechts een deel wordt terugbetaald, en dat daarna dan de schuld als afgewikkeld wordt genoteerd in het BKR? Dan wordt er een code 3 op uw naam geplaatst en een werkelijke einddatum genoteerd in het BKR op het moment dat het afgesproken bedrag is voldaan.

Wanneer u een traject zoals de MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) of de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) heeft bewandeld, is er ook sprake van een afboeking van € 250,- of meer geweest. Ook in deze gevallen wordt een codering 3 geplaatst. Wanneer het traject MSNP of WSNP wordt beëindigd, wordt er ook per die datum een einddatum geplaatst in het CKI van het BKR. Vanaf dit moment blijft de code 3 nog vijf jaar zichtbaar. Wanneer u gedurende deze periode een hypotheek met BKR code 3 wil aanvragen, zal dit vrijwel direct leiden tot een afwijzing. 

In dit artikel vertellen wij u wat een hypotheek met BKR code 3 precies is en hoe wij deze codering kunnen verwijderen, zodat u toch die droomwoning kan kopen. Liever meteen weten of wij uw codering kunnen verwijderen? Bel direct voor een gratis adviesgesprek naar 085 - 013 10 85, zodat wij u tijdens dit gesprek meteen kunnen vertellen of uw BKR code 3 te verwijderen is vanuit de AVG-wetgeving.

Hypotheek met BKR code 3: wat betekent het precies?

Een hypotheek met BKR code 3 afsluiten is niet mogelijk. In de praktijk is het zelfs zo dat wanneer u een afspraak wilt maken bij de bank of hypotheekverstrekker, dit al niet eens mogelijk is zodra de BKR code 3 ter sprake komt.  De kredietverstrekker voert altijd een BKR toetsing uit wanneer u een hypotheek wilt afsluiten voor een huis.

Bij deze codering gaat het om een afboeking of kwijtschelding uit het verleden. Een A3 codering bestaat uit twee verschillende coderingen. De A en de 3. De A betekent dat er een achterstand van twee maanden of meer is ontstaan op een leningovereenkomst. Daarnaast zijn er verschillende gradaties in de coderingen die worden aangeduid met cijfers. Op basis van deze cijfers kan de kredietverstrekker de actuele situatie of die uit het verleden van de aanvrager bekijken.

Code 3 geeft aan dat er in het verleden een kwijtschelding of afboeking heeft plaatsgevonden. Is er een bedrag van €250 of meer afgeboekt? Dan wordt er een code 3 geregistreerd in het CKI van het BKR (Centraal Krediet Informatiesysteem). De MSNP en WSNP zijn lange trajecten, daarom besluiten kredietverstrekkers vaak al om tijdens het traject een zware A3 codering te plaatsen. De kredietverstrekker neemt aan dat hij het volledige bedrag niet terugkrijgt. Zelfs wanneer u het volledige kredietbedrag alsnog voldoet, blijft de A3 codering staan.

Indien de afboeking door middel van finale kwijting in de vorm van een vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, wordt er vanaf de datum van afwikkeling een einddatum geplaatst in het CKI van het BKR. Vanaf dat moment begint de periode van vijf jaar, waarbij de A3 codering zichtbaar blijft. 

Ondanks het feit dat uw leven er nu waarschijnlijk anders uitziet dan ten tijde van het krijgen van de BKR A3 codering, en u uw financiën nu allemaal op orde heeft, krijgt u geen hypotheek met BKR code 3. De stempel van wanbetaler zal nog vijf jaar lang zichtbaar blijven en u belemmeren.Deze regels zijn niet bepaald door de wetgever, maar door de kredietverstrekkers zelf in samenspraak met Stichting BKR en vastgelegd  in het Algemeen Reglement van het BKR. Om deze reden is de BKR A3 codering te verwijderen vanuit de AVG-wetgeving wanneer u vandaag uw financiën op orde heeft en geen hypotheek kunt krijgen vanwege deze codering.

Hypotheek met BKR code 3: wat zijn de gevolgen?

Een hypotheek met BKR code 3 is een onmogelijke zaak. Heeft u uw schulden op dit moment volledig afgewikkeld, uw financiële zaken op orde en wilt u een stap maken om een woning te kopen, omdat dit bijvoorbeeld een stuk goedkoper is dan huren? Helaas is de A3 codering nog vijf jaar lang zichtbaar, waardoor u bekend staat als wanbetaler. Dit soort verhalen horen wij iedere week. Op dit moment kunt u niet verder met uw leven. Die nieuwe woning lijkt een onmogelijke droom, ondanks dat u een goed vast maandinkomen heeft.

Vaak is het zo dat een heel gezin lijdt onder zulke verhalen. U wilt uw kinderen bijvoorbeeld allemaal een eigen kamer kunnen geven, zodat ze in rust kunnen studeren. Of, u bent ondernemer en wilt graag een woning met een (praktijk)ruimte aan huis. 

Wij beschikken over veel jurisprudentie wanneer in dit soort gevallen de BKR A3 codering verwijderd dient te worden. Tijdens het gratis intakegesprek kijken wij ook altijd naar recente soortgelijke dossiers waarbij de BKR A3 codering verwijderd diende te worden. Zo hebben u en wij een stuk extra zekerheid dat wanneer wij aan uw zaak beginnen dit kan leiden tot een vroegtijdige verwijdering. Vul het aanvraagformulier in of bel ons op 085 - 013 10 85 en weet direct of u geholpen kunt worden.

Hypotheek met BKR code 3 verwijderen. De AVG privacywetgeving zorgt hiervoor.

Kennis van de AVG wet is noodzakelijk voor het verwijderen van uw code A3. Er wordt vaak onterecht gedacht dat het BKR wettelijk geregeld is. Niets is minder waar. Stichting BKR is opgezet in samenwerking met de deelnemers van het BKR (banken en financiële instellingen). Zij hebben gezamenlijke afspraken over hoe, wanneer en hoelang een BKR codering wordt geplaatst. Deze afspraken staan in het Algemeen Reglement van het BKR. Dit reglement wordt vaak klakkeloos gevolgd door de deelnemers, zij wijken hier niet vanaf. Indien een persoon al zijn schulden heeft afgewikkeld, blijft een codering nog vijf jaar lang zichtbaar. Het enige doel waarom uw gegevens in het BKR staan, is om een wanbetaler te beschermen tegen overkreditering. 

In de AVG wet zijn strenge regels vastgelegd over de voorwaarden van verwerking van  persoonsgegevens. Deze wet is namelijk van toepassing, omdat het BKR en de deelnemers uw gegevens verwerken. Zo moeten de gegevens die verwerkt worden:

  1. Actueel zijn en op een zo min mogelijk nadelige manier voor ondernemer of consument worden verwerkt.
  2. Ook moeten de gegevens tot het te dienen doel leiden (het beschermen tegen overkreditering).
  3. Daarnaast moeten de gegevens die worden verwerkt worden getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (art. 8 EVRM). Bij de gegevensverwerking moeten de kredietverstrekkers een belangenafweging maken. Een belangenafweging, ook wel een juridisch standpunten verzoek genoemd, is het middel om de kredietverstrekker duidelijk te maken dat het vanuit de AVG-wet niet meer is toegestaan om u in het CKI van het BKR met een A3 codering te blijven registreren. 

Vraag direct een gratis adviesgesprek aan

Bent u op dit moment financieel stabiel, heeft u al uw schulden uit het verleden afgewikkeld en spelen er grote belangen bij u, zoals het kopen van een huis? Dan heeft u recht op een vroegtijdige verwijdering op basis van de AVG wet. Tijdens het gratis adviesgesprek kan onze jurist u uitleggen hoe wij uw codering kunnen verwijderen. Neem contact met ons op via 085 - 013 10 85 of vul het aanvraagformulier in, zodat u direct weet waar u aan toe bent.

Hypotheek met BKR code 3 verwijderen doet u via Codering Verwijderspecialist.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)