laptop 5

Zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing

Zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing? Laat uw codering verwijderen door onze specialisten.

100% verwijdergarantie. Codering niet verwijderd? Geld terug!
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk

Een zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing is vaak niet mogelijk. Een kredietverstrekker controleert altijd of u geregistreerd staat bij het BKR met een codering. Als u een BKR-registratie op uw naam heeft, kan dit een grote hindernis vormen bij het verkrijgen van een zakelijke lening. Wanneer u een zakelijk krediet aanvraagt bij de bank, voert deze altijd een BKR-check uit. Als blijkt dat u een codering heeft, willen de meeste banken geen zaken met u doen en wordt uw verzoek in de meeste gevallen direct afgewezen.

Op deze pagina geven wij u meer informatie over de mogelijkheden om uw negatieve BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen, zodat u weer verder kunt met ondernemen. Liever direct hulp? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. We kunnen u in één gesprek vertellen of wij uw codering kunnen verwijderen.

Waarom is een zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing niet mogelijk?

Een kredietverstrekker controleert altijd uw kredietwaardigheid om te bepalen of u in staat bent om een nieuwe lening terug te betalen. Een negatieve BKR-registratie duidt erop dat u in het verleden problemen heeft gehad met het terugbetalen van een lening, en dit leidt vaak tot directe afwijzing door kredietverstrekkers.

Kredietverstrekkers zijn volgens de Wet financieel toezicht (Wft. 251) verplicht om melding te maken wanneer iemand een lening aangaat van €250 of meer. Verschillende soorten kredieten worden geregistreerd, waaronder creditcards, roodstand op betaalrekeningen, telefoonabonnementen met maandelijkse afbetalingen voor een telefoon en leningen.

Het niet kunnen verkrijgen van een zakelijke lening kan de groeimogelijkheden van uw onderneming aanzienlijk beperken. Zakelijk krediet is essentieel om te kunnen blijven groeien met uw onderneming, zoals bedrijfsmiddelen aan te kunnen schaffen of uit te breiden naar nieuwe markten.

Zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing: hoe werkt een BKR-registratie?

Als u een BKR-registratie op uw naam heeft staan, zijn er vaak beperkingen op financieel gebied. Bijvoorbeeld als u een A-codering heeft, hetgeen betekent dat u in het verleden een betaalachterstand van twee maanden of meer heeft gehad. Als u deze achterstand heeft ingelopen en de lening is afgewikkeld, dan wordt er een einddatum geplaatst in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR. Vanaf die dag begint de vijfjaarstermijn te lopen. Gedurende deze vijf jaar kunt u vaak geen nieuwe lening krijgen, waardoor u niet kunt doen waar u het liefst mee bezig bent: ondernemen. Het BKR beperkt uw mogelijkheden.

Zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing: laat uw codering verwijderen

Het doel van Stichting BKR is tweeledig. Enerzijds wil het BKR de persoon in kwestie beschermen tegen overkreditering, en anderzijds wil het de banken beschermen om geen leningen aan te gaan met personen die de lening niet kunnen dragen. Echter, als uw financiële situatie op dit moment op orde is en u een groot belang heeft bij een zakelijk krediet, gaat het BKR voorbij aan dit doel. Het is belangrijk op te merken dat de verplichting om langdurig geregistreerd te staan bij het BKR niet voortvloeit uit wetgeving. Het BKR heeft samen met haar deelnemers (banken en financiële instellingen) gezamenlijke afspraken gemaakt wanneer, hoelang en met welke coderingen een persoon te maken kan krijgen bij een betaalachterstand. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement BKR die dus gelden voor alle deelnemers van het BKR. 

Gelukkig biedt de AVG Privacywetgeving mogelijkheden om uw codering vroegtijdig te laten verwijderen. Deze wetgeving is in het leven geroepen om de privacy van een persoon te beschermen. De AVG-wetgeving heeft randvoorwaarden opgesteld wanneer verwerking van persoonsgegevens niet meer toegestaan is. Een belangrijk aspect is dat deze gegevens noodzakelijk en actueel moeten zijn. Als uw financiële situatie momenteel stabiel is, u geen schulden meer heeft en een groot belang heeft bij het verkrijgen van een zakelijke lening, voldoet u aan deze voorwaarden. In dat geval kunnen wij namens u een juridisch standpunten verzoek indienen. Dit is een juridisch verzoek waarin we ons baseren op juridische gronden, jurisprudentie en waarin een belangenafweging gemaakt dient te worden.

Gratis intakegesprek

Wij hechten waarde aan eerlijkheid en transparantie met betrekking tot de haalbaarheid van uw zaak. Daarom bieden wij altijd eerst een gratis adviesgesprek aan. We hebben de expertise om tijdens dit gesprek te beoordelen of we uw zaak kunnen aannemen. U vertelt onze jurist hoe uw situatie was en hoe die er nu uitziet. Daarnaast legt de jurist uit op basis van welke wetgeving wij uw codering kunnen verwijderen, wat de vaste kosten zullen zijn en hoe het traject eruit zal zien.

Als er haast geboden is bij het verwijderen van uw codering, kunt u kiezen voor een versneld verwijdertraject.

Een zakelijke lening ZZP zonder BKR toetsing is onmogelijk. Laat uw codering daarom verwijderen door onze ervaren specialisten.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)
  • Hypotheek
  • Lening
  • Ondernemer
  • Overig