A codering BKR

Uw A codering BKR laten verwijderen? Codering Verwijderspecialist beschikt over de juiste kennis en expertise om u hier vanaf te helpen.

Al mogelijk vanaf €420
Met spoed binnen 4-6 weken mogelijk
U betaalt bij ons altijd een vast laag tarief

Een van de meest voorkomende coderingen is een A codering. Dit is een van de coderingen die het BKR kan plaatsen in het BKR overzicht. De A staat voor Achterstand en geeft aan dat u 2 maanden of meer achter loopt met de afbetaling van een lening of krediet.

Op deze pagina leest u alles over een A codering BKR en hoe Codering Verwijderspecialist uw codering kan verwijderen. Wilt u liever direct weten of wij uw A codering kunnen verwijderen? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een gratis adviesgesprek 085 - 013 10 85.

Wat is een A codering BKR?

Wanneer u een lening van €250 of meer aangaat, zijn banken en kredietverstrekkers verplicht dit te melden bij het BKR. De registratie van de lening wordt een positieve registratie genoemd. Deze registratie vormt geen belemmering om een lening of hypotheek te verkrijgen. Het doel om een positieve registratie in het CKI te vermelden, is om een kredietverstrekker inzicht te geven in uw kredietverleden en de huidige situatie met lopende financieringen. De kredietverstrekker kan bij het beoordelen van uw aanvraag hier rekening mee houden, zodat u niet wordt overgekrediteerd. 

Wanneer u een nieuw krediet aanvraagt bij een bank of kredietverstrekker, zal er altijd een BKR toets plaatsvinden in het BKR-register. Blijkt het dat u een A codering op uw naam hebt staan? Dan wil vaak geen enkele bank zaken met u doen. De kredietverstrekker heeft namelijk direct al twijfels of u deze nieuwe lening wel op tijd kunt betalen. Het gevolg van het hebben van een A-codering is in de meeste gevallen een directe afwijzing. 

Indien u een achterstand van twee maanden of meer op uw leningsovereenkomst hebt, zal dit leiden tot een A-codering op uw naam. De A staat voor Achterstandsmelding. Na het inlopen van deze achterstand wordt er soms een H codering op uw naam geplaatst. De H-codering staat voor Herstelmelding. Nadat u een H-melding heeft gekregen blijven de A-codering en H-codering nog 5 jaar zichtbaar in het CKI van het BKR. Daarom is het altijd verstandig om met de kredietverstrekker in gesprek te gaan, nadat u de achterstand hebt opgelopen. Indien de kredietverstrekker geen H-melding plaatst, houdt dit in dat de A-codering pas na 5 jaar verdwijnt vanaf het moment dat u de gehele lening heeft afgelost. Door het plaatsen van een H-melding, start de 5 jaars termijn al direct, terwijl de lening op dat moment nog open staat.

A codering BKR en bijzonderheidscoderingen

Naast de A codering en H codering zijn er ook verschillende bijzonderheidscoderingen. Deze geven meer duidelijkheid over wat uw financiële situatie precies is of juist was.

A1 codering

Indien u een achterstand hebt opgelopen en daarna een regeling hebt getroffen met de kredietverstrekker is dit de code die verschijnt.

A2 codering

Hierbij wordt de lening opeisbaar gesteld. De kredietverstrekker wil het resterende bedrag van de schuld direct ontvangen. Hierbij wordt vaak een deurwaarder of incassobureau voor ingeschakeld. 

A3 codering

Is er een bedrag van €250 of meer afgeboekt of kwijtgescholden? Dan zal de kredietverstrekker een A3 codering op uw naam plaatsen. Heeft u met de kredietverstrekker een afspraak gemaakt dat u een deel van de schuld terugbetaalt en de rest tegen finale kwijting wordt kwijtgescholden? Ook dan registreert de kredietverstrekker een A3 codering op uw naam in het BKR. Wanneer u een traject heeft bewandeld als de MSNP (Minnelijke Sanering Natuurlijke Personen) of WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen), wordt ook dan een A3 codering op uw naam geplaatst in het CKI van het BKR. Wanneer de schulden zijn afgewikkeld wordt er een einddatum in het BKR geplaatst. Vanaf dat moment blijft de A3 codering nog 5 jaar zichtbaar. 

A4 codering

De kredietverstrekker heeft de persoon in kwestie niet kunnen bereiken. De woonplaats en contactgegevens waren onbekend.

A5 codering

Wanneer u een A5-codering op uw naam hebt staan, betekent dit dat er een preventieve betalingsregeling is getroffen op een hypotheekachterstand. Wanneer deze betalingsregeling is afgelopen, zal deze A5 codering ook automatisch verdwijnen in het CKI van het BKR. 

A codering BKR laten verwijderen

Als u financieel stabiel bent en er op dit moment belangen bij u spelen, zoals het afsluiten van een hypotheek of bijvoorbeeld het leasen van een auto, kunnen wij uw A codering BKR vroegtijdig verwijderen op basis van de AVG Privacywetgeving. Deze wet vereist dat persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en noodzakelijk moeten zijn tot het te dienen doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. Het BKR heeft maar 1 doel, namelijk het beschermen van een wanbetaler tegen overkreditering. Dit betekent dat wanneer u vandaag de dag financieel uw zaken op orde hebt, deze bescherming niet meer noodzakelijk is. Het komt er zelfs op neer dat de A codering juist een averechtse wending geeft in uw leven. Het leidt dan juist tot schade in plaats van u er financieel beter op te maken. Schade kunt u lezen in bijvoorbeeld een hoge huur die u moet blijven betalen, omdat u geen hypotheek kunt afsluiten. Of het rijden in een auto met veel gebreken met hoge reparatiekosten, omdat u geen degelijke auto kunt leasen door de A codering. In al deze gevallen kan er een juridisch standpunten verzoek worden ingediend om de A codering vroegtijdig te laten verwijderen.

Hoe verwijderen wij uw A codering BKR?

Onze jurist beoordeelt tijdens het gratis adviesgesprek of wij uw codering kunnen laten verwijderen door middel van een juridisch standpunten verzoek. Hiervoor verzamelen we informatie over hoe uw codering tot stand is gekomen, wat uw huidige financiële situatie is en waarom het voor u van belang is uw registratie vroegtijdig te laten verwijderen. Dit verzoek wordt ondersteund met jurisprudentie uit vergelijkbare gevallen waarin de A codering met succes werd verwijderd.

Gratis adviesgesprek

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de haalbaarheid van uw zaak. We beschikken over de juiste kennis en expertise om tijdens het gratis adviesgesprek al te beoordelen of uw zaak voldoet aan de eisen die de AVG wet stelt om uw codering te kunnen verwijderen. We bespreken uw huidige situatie en u vertelt ons waarom u belang heeft bij een vroegtijdige verwijdering van uw codering. Aan het einde van het gesprek beoordeelt de jurist of uw zaak haalbaar is.

Wij bieden ook mogelijkheden voor een versneld traject. Dit spoedtraject geeft de mogelijkheid om uw codering al binnen 4 tot 6 weken te laten verwijderen. Heeft u bijvoorbeeld uw droomwoning gezien die u niet wil mislopen of is er sprake van een koopovereenkomst die al is getekend? In dit soort gevallen biedt een spoedtraject uitkomst voor u. 

Uw A codering BKR laten verwijderen? Vul hieronder het aanvraagformulier in en wij bellen u op een door u gewenst tijdstip. U kan ook direct bellen via 085 - 013 10 85.

 

  • Ochtend (09.00-11.45 uur)
  • Middag (12.00-15.00 uur)
  • Namiddag (15.00-17.30 uur)